จุดมุ่งหมาย

มุ่งให้ตลาดการศึกษาในปัจจุบัน มีทางเลือกในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาด้วยวิธีการอื่นๆ โดยสนับสนุนการศึกษาแบบไร้พรมแดน ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้ความต้องการด้านการศึกษาตื่นตัวดีขึ้นกว่าเดิม เพราะการพัฒนาประเทศเป็นเป้าหมายในความสำเร็จของพวกเรา

Is Simply

Education & Solutions

บริษัท อีส ซิมพลี่ จำกัด

1032/76-79 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

info@ised.co.th

โทร. +66 96 130 8857

Is Simply Company Limited.

1032/76-79 Phaholyothin Road
Jompol, Jatujak 
Bangkok 10900 

info@ised.co.th

Mob. +66 96 130 8857

  • Facebook Social Icon
  • 2000px-LINE_logo.svg
  • FB
  • YouTube Social  Icon